/Files/images/Безымянный45.png

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

1. Голова профспілкового комітету:

Даниленко Н.В (вчитель математики).

2. Заступник голови профспілкового комітету, голова комісії соціального та правового захисту:

Смекаліна О.В (вчитель історії) .

3. Секретар профспілкового комітету:

Потапова Н.М ( вчитель музики).

4. Голова організаційно-масової комісії:

Чорна В.В (вчитель математики.)

5. Голова комісії соціального страхування:

Сиворотка Є.М ( вчитель початкових класів).

6. Голова комісії з охорони праці:

Тарасенко С.С ( вчитель інформатики).

Напрямки діяльності профспілки:

Здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

Захист права членів профспілки на працю;

Здійснення контролю за дотриманням роботодавцем трудового законодавства;

Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці;

Проведення культурно-освітньої роботи серед членів профспілки;

Здійснення соціального і правового захисту профспілкових працівників;

Організація оздоровлення та відпочинку профспілки та членів їх сімей.

Девіз профспілкової організації:


Профспілка - це сумісна справа,

Це захист честі, совісті і права,

Це головне наше багатство,

Це школа єдності і братства.

Обговорення проекту Концепції розвитку освіти України на 2015-2025 роки

Міністерство освіти і науки України пропонує на громадське обговорення проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років.

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років підготовлений експертною групою при Міністерстві освіти і науки, створеною у липні 2014 року.

Автори документу наголошують, що проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років - відкритий документ, призначений для вільної дискусії за участю всіх зацікавлених осіб та інституцій. Це не директива, а запрошення до обговорення.

Автори звертаються до учасників обговорення з пропозицією висловлювати максимально конкретні пропозиції, утримуючись від загальників і формулювати пропозиції за принципом «як і що треба зробити».

Після громадського обговорення й доопрацювання проекту експертною групою Концепція має стати основою для Дорожньої карти освітньої реформи.

Ця Дорожня карта становитиме детальний план реалізації основних положень Концепції - з чітко визначеними індикаторами, описом очікуваних результатів, аналізом ризиків, підрахунками часових і фінансових витрат.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

З ІСТОРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК

Перші профспілки на Миколаївицині виникли на хвилі масових страйків у листопаді 1905 року. Першого листопада 1905р. близько тисячі робітників приватного доку на Сухому фонтані, протестуючи проти скорочення заробітної плати на 25%, намагалися провести демонстрацію протесту, яку було подавлено. Наступного дня, 2 листопада, поштово-телеграфні службовці міста на загальних зборах висунули ряд вимог економічного та правового характеру. Основними з них були вимоги про скорочення робочого часу, встановлення надбавки до зарплати, про надання матеріальної допомоги на виховання дітей для всіх службовців, про лікарську допомогу та лікування працівників тощо.

Таким чином профспілковому руху Миколаївщини вже 106 років.

Обласна рада профспілок, як регіональний міжспілковий орган, була створена в 1948 році. На цей час в області вже діяли галузеві обкоми профспілок, заводські, фабрично-заводські комітети, профспілкові організації, які об’єднували 93 тис. членів профспілок.

На 1 січня 201 1 року Миколаївська обласна рада профспілок налічує 198,8 тисяч членів профспілок, об’єднаних в 2448 первинних організацій. Працює 18 галузевих обласних профспілкових організацій.

Найчисельнішими обласними галузевими профспілковими організаціями є обласна профорганізація працівників освіти і науки, працівників агропромислового комплексу, працівників суднобудування та працівників охорони здоров'я.

ПРО ЦЕ КОРИСНО ЗНАТИ!

Програмою дій Профспілки визначено, що взаємовідносини Профспілки з органами
виконавчої влади на державному, галузевому та на рівні установ, організацій та підприємств
освіти здійснюватимуться на основі принципів соціального партнерства та соціального
співробітництва з розробки відповідних актів законодавства та нормативно-правових
документів, а також укладення Генеральної, галузевої угод та колективних договорів.

"Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у
профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства
про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній
діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність відповідно до законів

Стаття 46 Закону України "Про професійні спілки, їх

права та гарантії діяльності"

Нормативно - правова база

Статут профспілки працівників освіти і науки України;

Конституція України;

Кодекс законів про працю України;

Закони України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», «Про освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про відпустки»;

Типове положенням про атестацію педпрацівників;

Інструкція про порядок ведення трудових книжок та інші нормативні документи.

Найвищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори, на яких 1 раз на рік звітує голова профспілкового комітету та голова ревізійної комісії

ЯКЩО ТИ Є ЧЛЕНОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вступаючи до Профспілки працівників освіти і науки України, ти усвідомлюєш, що стаєш членом організації, яка відстоює твої трудові, соціальні, економічні права та інтереси в державних, господарчих, політичних, громадських органах і організаціях.

Тому, хто працює, продає свою робочу силу, знання, вміння, професійні здібності, потрібен захист його законних прав.

Здавна наймані працівники об'єднувались у професійні спілки, щоб заявити та відстояти свої інтереси, захистити себе від намірів роботодавців розв'язати за рахунок трудящих свої проблеми.

НЕМАЄ ПРОФСПІЛКИ — НЕМА І ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ КОЖНОГО З НАС.

Це головні цілі і завдання всіх професійних спілок, незалежно від того; як вони себе називають.

Інших форм об'єднання цивілізоване суспільство ще не придумало.

НЕМАЄ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ — НЕМАЄ ПРОФКОМУ .

А відповідно немає юридичної особи, яка б виступала від трудового колективу:

у ході переговорів з адміністрацією

у взаємовідносинах з органами державної влади;

у ролі позивача в судових органах;

у стосунках з іншими організаціями тощо.

НЕМАЄ ПРОФКОМУ — НЕМАЄ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

Лише член профспілки:

не може бути звільнений з роботи без згоди на те ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ;

має право на отримання безкоштовної ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ в профспілкових органах;

має право на БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАХИСТ при порушенні адміністрацією:- трудового або житлового законодавства;- зобов'язань колективного договору;

справедливості в оплаті праці та преміювання;

компенсаційних виплат та доплат;

може користуватися БЕЗКОШТОВНИМ представництвом СВОЇХ ІНТЕРЕСІВ у комісіях по трудових спорах та в суді.

Тільки об'єднавшись, ми зможемо подолати труднощі!